Otevřít menu

Na úvodní stranu Obecní knihovna Násedlovice

Návštěv :
Celkem : 2605
Týden : 3
Dnes : 0
podrobnosti

Podle kroniky byla místní knihovna založena v roce 1920. Prvním knihovníkem byl pan Jan Jakoubek. Tehdy měla knihovna 120 titulů umístěných ve dvou skříních, čtenářů bylo kolem sta.

V roce 1945 převzal knihovnu pan František Blahutka. V té době se knižní fond rozrostl na 2000 svazků.

Roku 1964 přebrala knihovnu paní Ludvika Lažková. Knihovna byla umístěna v budově JZD, po té přestěhována do nového kulturního domu a hned další rok do místnosti bývalého MNV na hasičské zbrojnici. V roce 1971 bylo čtenářů již 214 a 2653 knižních svazků.

Když se zrušilo vyučování v ZŠ Násedlovice byla vyčleněna jedna třída. V roce 2007 knihovnu převzala knihovnu  paní Věra Dupynová s 5000 svazky a asi stovkou čtenářů. O rok později se zakoupily počítače a katalogizační prognam Clavius na zakládání a půjčování knih.

Roku 2010 byla provedena rekonstrukce a knihovna přestěhována do druhé místnosti, kde je doposud. S nástupem počítačové techniky počet čtenářů klesl. 2011 přebrala knihovnu paní Lenka Poláčková. Registrováno bylo 44 čtenářů a 4770 knižních svazků, pokračovalo se stále s katalogizací knih, aby mohl být spuštěn elektronický výpůjční systém, což se na přelomu roku 2012/13 podařilo.

V roce 2015 přebrala knihovnu Sabina Damborská, to již skvěle fungovala spolupráce s Mětskou knihovnou Hodonín a půjčováním výměnného fondu. Od poloviny roku 2017 se o knihovnu stará Magdaléna Damborská a v knihovně je nyní registrováno 59 aktivních čtěnářů.